Windows Server Core üzerinde Microsoft SQL Always On Kurulumu

How to Install Alwayson on Guest Server Core

Aşağıda linkini verdiğim makalemde Windows Server Core üzerinde Microsoft SQL Server’ın nasıl Cluster yapılarak çalıştırılacağını anlatmıştım.

http://www.cozumpark.com/blogs/sql/archive/2017/09/10/windows-server-core-uzerinde-microsoft-sql-server-cluster-kurulumu-guest-microsoft-sql-clustering-on-windows-server-core.aspx

Bu makalemizde ise aşağıda örnek topoloji resmini gösterdiğim Mevcut kurulu SQL Cluster yapısına 1 adet Standalone SQL kurulumu yaptığım sunucuyu Senkron AlwaysOn olarak nasıl yapılandıracağımızı anlatacağım.

[OPTIONS]

ACTION=”Install”

SUPPRESSPRIVACYSTATEMENTNOTICE=”False”

IACCEPTROPENLICENSETERMS=”True”

ENU=”True”

QUIET=”False”

QUIETSIMPLE=”True”

;UIMODE=”enableuionservercore”

FEATURES=SQLENGINE,FULLTEXT

UpdateEnabled=”True”

USEMICROSOFTUPDATE=”True”

UpdateSource=”c:\sqlupdate”

HELP=”False”

INDICATEPROGRESS=”False”

X86=”False”

INSTANCENAME=”DatabaseIsmiGirin”

INSTALLSHAREDDIR=”C:\Program Files\MSSQL\DatabaseIsmiGirin”

INSTALLSHAREDWOWDIR=”C:\Program Files (x86)\MSSQL\DatabaseIsmiGirin”

INSTANCEID=”DatabaseIsmiGirin”

INSTANCEDIR=”C:\Program Files\MSSQL\DatabaseIsmiGirin”

; Agent account name

AGTSVCACCOUNT=”Domain\servis_hesabi”

AGTSVCPASSWORD=”ServisHesabi_Sifresi”

; Level to enable FILESTREAM feature at (0, 1, 2 or 3).

FILESTREAMLEVEL=”0″

BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic

TCPENABLED=1

AGTSVCSTARTUPTYPE=Automatic

; Account for SQL Server service: Domain\User or system account.

SQLSVCACCOUNT=”Domain\servis_hesabi”

SQLSVCPASSWORD=”ServisHesabi_Sifresi”

SECURITYMODE=”SQL”

SQLSYSADMINACCOUNTS=”Domain\servis_hesabi”

SAPWD=”ServisHesabi_Sifresi”

; Set to “True” to enable instant file initialization for SQL Server service. If enabled, Setup will grant Perform Volume Maintenance Task privilege to the Database Engine Service SID. This may lead to information disclosure as it could allow deleted content to be accessed by an unauthorized principal.

SQLSVCINSTANTFILEINIT=”False”

; Add description of input argument FTSVCACCOUNT

SQLTEMPDBFILECOUNT=8

SQL Always On özelliğini isterseniz 2 adet Standalone kurulmuş SQL Server’a Cluster feature ekleyerekte yapılandırabilirsiniz. Yapısal olarak bir farklılık görülmemektedir.

Always On yapılandırmasına geçmeden önce

  1. Sql hesaplarını local admin yap

2-) DATA ve LOG disklerinin “Drive Letter” aynı olmalı

Tüm ekli diskleri Online yapar

Get-Disk | Where-Object IsOffline –Eq $True | Set-Disk –IsOffline $False

Tüm yeni eklenen diskleri tek seferde ekler

Get-Disk | where-object IsSystem -eq $False | Initialize-Disk –PartitionStyle GPT

Sistem Diski olmayanları formatlar

Get-Disk | where-object IsSystem -eq $False | New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem ReFS -Confirm:$false

Disk Harfini değiştirir

Get-Partition -DriveLetter D | Set-Partition -NewDriveLetter E

Disk İsmini Değiştir

Get-volume

Get-volume -DriveLetter D | Set-Volume -NewFileSystemLabel “TestData”

Veri tabanlarına ait DATA ve LOG dosyalarının bulunduğu ana klasör Always On üzerinde aynı isimde açılmalı

Mkdir

AD üzerinde AG ve Listener isimleri oluşturulmalı

Enable-SqlAlwaysOn -ServerInstance $ServerInstance -Force

Not: Bu işlem sonunda DB restart olur.

İşlem yapılacak Veri tabanının Recovery Modeli FULL olup en az 1 kere full yedek alınmalı.

 

Paylaşım