PowerShell ile Sertifika Yönetimi

Local Sertifika Dosyalarının Listelenmesi

SET-LOCATION CERT:

GET-CHILDITEM –RECURSE

Kaynak <https://blogs.technet.microsoft.com/scotts-it-blog/2014/12/30/working-with-certificates-in-powershell/>

Yüklü Sertifikaları listelemek

Set-Location Cert:\localMachine\

Dir

Set-Location Cert:\localMachine\my

Get-ChildItem | Format-Table Subject, FriendlyName, Thumbprint -AutoSize

Local Sertifika Oluşturmak

New-SelfSignedCertificate -certstorelocation cert:\localmachine\my -dnsname orin.windowsitpro.internal

$pwd = ConvertExport-PfxCertificate -cert cert:\localMachine\my\CE0976529B02DE058C9CB2C0E64AD79DAFB18CF4 -FilePath e:\temp\cert.pfx -Password $pwdTo-SecureString -String “1234” -Force -AsPlainText

Paylaşım

AD Üzerinde Otomatik Obje Taşima

Bir makine Active Directory üzerinde domain’e alındıktan sonra default olarak Computer OU’su içinde oluşturulur. Domain Admin tarafından ise ilgili OU’suna taşınır.

Bu süreç hem zahmetli hem de unutmaya müsait. Bu nedenle aşağıdaki komutu kullanarak belli aralıklarda yeni oluşan bilgisayarları kendisinin OU’suna taşınmasını yapabilirsiniz.

Aşağıdaki komutu kullanabilmek için bilgisayar isimlerinin belli bir düzende oluşturuluyor olmalı. Mesela ABC birimine ait makineler ABC ile başlaması gibi. Aşağıdaki örnekte “ABC-” ile başlayan tüm bilgisayarları “OU_ClientPC” isimli OU’ya taşımakta

import-module ActiveDirectory
Get-ADComputer -Filter “Name -like ‘ABC-*'” -SearchBase “CN=Computers,DC=domain,DC=com” | Move-ADObject -TargetPath “OU=OU_ClientPC,DC=domain,DC=com”

Paylaşım

Server Core Üzerinde Hyper-V Cluster Kurulumu

Bu makalemizde sizlere Windows Server 2016 Core edition üzerinde Hyper-V Cluster oluşturulmasını ve yapılandırılmasını anlatacağım. Kurulumunu yapıp anlattığım Windows Server 2016 Core Hyper-V Cluster yapıda her birinin üzerlerinde 2 HBA ve 4 Nework portlu 2 fiziksel sunucu ile 4 HBA portlu Storage kullanılmıştır.

Core sürümünde GUI olmadığı için hem daha az kaynak tüketiyor hem daha az özellik olduğundan işletim sistemi zafiyeti daha az hem de daha az güncelleme aldığı için daha uzun kesintisiz çalışma imkanına sahiptir.

Kuruluma geçmeden önce bazı ön hazırlıkların yapılması gerekiyor. Aşağıda linkini verdiğim makalede anlatılan adımların yapılmasını öneririm.

Okumaya devam et “Server Core Üzerinde Hyper-V Cluster Kurulumu”

Paylaşım