AD Üzerinde Otomatik Obje Taşima

Bir makine Active Directory üzerinde domain’e alındıktan sonra default olarak Computer OU’su içinde oluşturulur. Domain Admin tarafından ise ilgili OU’suna taşınır.

Bu süreç hem zahmetli hem de unutmaya müsait. Bu nedenle aşağıdaki komutu kullanarak belli aralıklarda yeni oluşan bilgisayarları kendisinin OU’suna taşınmasını yapabilirsiniz.

Aşağıdaki komutu kullanabilmek için bilgisayar isimlerinin belli bir düzende oluşturuluyor olmalı. Mesela ABC birimine ait makineler ABC ile başlaması gibi. Aşağıdaki örnekte “ABC-” ile başlayan tüm bilgisayarları “OU_ClientPC” isimli OU’ya taşımakta

import-module ActiveDirectory
Get-ADComputer -Filter “Name -like ‘ABC-*'” -SearchBase “CN=Computers,DC=domain,DC=com” | Move-ADObject -TargetPath “OU=OU_ClientPC,DC=domain,DC=com”

Paylaşım

Active Directory Yükseltme Süreci

(Active Directory Upgrade Process)

Windows Server 2019’un çıktığı şu günlerde birçok kişi “daha biz Active Directory’yi 2016’ya taşımadık ki nereden çıktı bu Server 2019” sözlerini işitir oldum. Hatta çoğu Admin arkadaş “en iyi sistem çalışan sistemdir. Bırak dokunma” felsefesi ile hareket ettiğinden. İlerde neler olacağını bilmeden korku ile durumu izlemektedir.

Bunun üzerine bende başarılı bir şekilde nasıl Active Directory yapınızı yükseltebileceğinizi anlatmak istedim. Burada anlatacağım yöntemler portalımızda değişik makalelerde anlatılmış bilgiler. Ben yaşadığım tecrübeler ile bu bilgileri birleştirip adım adım tüm sürümlerden üst versiyona geçişi yapabilmenizi sağlayacak yol haritasını “Geriye Dönüş Planı” ile sunmuş oluyorum.

Okumaya devam et “Active Directory Yükseltme Süreci”

Paylaşım