PowerShell ile Failover Cluster Yapılandırması

Private – WINS Kapat

İpconfig ile önce isimlerini öğrenin

Powershell ile network adını değiştir

wmic nicconfig get caption,index,TcpipNetbiosOptions

wmic nicconfig where index=7 call SetTcpipNetbios 2

Pagefile Yönetimi

wmic computersystem where name=”%computername%” set AutomaticManagedPagefile=False

wmic.exe pagefileset where name=”c:\\pagefile.sys” set InitialSize=8000,MaximumSize=8000

Tüm ekli diskleri Online yapar

Get-Disk | Where-Object IsOffline –Eq $True | Set-Disk –IsOffline $False

Tüm yeni eklenen diskleri tek seferde ekler

Get-Disk | where-object IsSystem -eq $False | Initialize-Disk –PartitionStyle GPT

Sistem Diski olmayanları formatlar

Get-Disk | where-object IsSystem -eq $False | New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -FileSystem ReFS -Confirm:$false

Disk Harfini değiştirir

Get-Partition -DriveLetter D | Set-Partition -NewDriveLetter E

Disk İsmini Değiştir

Get-volume

Get-volume -DriveLetter D | Set-Volume -NewFileSystemLabel “TestData”

Cluster Kurulumu:

Test-Cluster –Node Server1, Server2

New-Cluster -Name ufs-clsname-dc5 -Node ufs-node3-dc5,ufs-node2-dc5,ufs-node1-dc5 -NoStorage -StaticAddress 10.5.11.99

Get-ClusterAvailableDisk | Add-ClusterDisk

 

Cluster Kaldırma:

Get-Cluster -Name Cluster1 | Remove-Cluster -Force -CleanupAD

Paylaşım