AD Üzerinde Otomatik Obje Taşima

Bir makine Active Directory üzerinde domain’e alındıktan sonra default olarak Computer OU’su içinde oluşturulur. Domain Admin tarafından ise ilgili OU’suna taşınır.

Bu süreç hem zahmetli hem de unutmaya müsait. Bu nedenle aşağıdaki komutu kullanarak belli aralıklarda yeni oluşan bilgisayarları kendisinin OU’suna taşınmasını yapabilirsiniz.

Aşağıdaki komutu kullanabilmek için bilgisayar isimlerinin belli bir düzende oluşturuluyor olmalı. Mesela ABC birimine ait makineler ABC ile başlaması gibi. Aşağıdaki örnekte “ABC-” ile başlayan tüm bilgisayarları “OU_ClientPC” isimli OU’ya taşımakta

import-module ActiveDirectory
Get-ADComputer -Filter “Name -like ‘ABC-*'” -SearchBase “CN=Computers,DC=domain,DC=com” | Move-ADObject -TargetPath “OU=OU_ClientPC,DC=domain,DC=com”

Paylaşım